Praktické řešení pro firmy s více než 25 zaměstnanci, které nemohou splnit zákonnou povinnost přímo zaměstnat osoby se zdravotním postižením a současně nechtějí platit povinný odvod do státního rozpočtu.

Nákupem náhradního plnění, tedy produktů či služeb od dodavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením, vyřešíte svůj problém a současně podpoříte existující pracovní místa zdravotně postižených osob.

 

Náhradní plnění je snadné řešení pro náhradní zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zároveň vyjádřením společenské solidarity v zaměstnaneckých vztazích na trhu práce směrem k ohrožené skupině osob se zdravotním postižením.

 

Obecně:

Na každých 25 zaměstnanců ve firmě musí být zaměstnán 1 zdravotně postižený. V případě, že firma není schopna zaměstnat zdravotně postiženého, musí odvést do státní pokladny za každého 1 nezaměstnaného zdravotně postiženého odvod ve výši cca 63 tis Kč, nebo nakoupit výrobu, služby či zboží ve výši 176.000 Kč bez DPH.

Kontaktujte nás